Share
回首頁 > 產品介紹 > 排水管逆止閥
產品介紹
ท่อระบายน้ำวาล์วตรวจสอบ
產品簡介:

ท่อระบายน้ำวาล์วตรวจสอบ
เหมาะสำหรับบ้านทั่วไปเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมเมื่อป้องกันการบุกรุกระบายน้ำฝน .. ที่นำไปสู่ชั้นแรกของปากและตกลงไปในน้ำในห้องน้ำไหลภายในเครื่อง ..

排水管逆止閥
產品代號:W2
產品簡介:

防淹水排水管倒灌逆止閥(新型專利M447398)

已授權久統塑膠有限公司生產行銷(台灣,泰國,印尼,越南,菲律賓)

適合一般住家來防止大雨淹水時防排水管雨水倒灌..導至一樓落水口及馬桶廢水流到屋內之裝置..

  1  
推薦給朋友  
聯繫我們  
填寫詢價清單